Co se děje ve VZ FMV?

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

Hledat
Pokročilé hledání
Mezinárodní vědecká konference „Zásadní problémy mezinárodních vztahů očima mladých badatelů“

Související stránky

29. 5. 2008 se na Vysoké škole ekonomické v Praze (VŠE) uskutečnil již dvanáctý ročník mezinárodní konference mladých badatelů „Zásadní problémy mezinárodních vztahů očima mladých badatelů“.
Konferenci připravili interní doktorandi Střediska mezinárodních studií Jana Masaryka za podpory Fakulty mezinárodních vztahů VŠE (FMV), Centra evropských studií, Nadace Konrada Adenauera a Českého sdružení pro Spojené národy. Již podruhé se konference konala jako součást Výzkumného záměru FMV „Governance v kontextu globalizované společnosti a ekonomiky“.
Doktorandi tak získají dvojí příležitost – jednak na konferenci vystoupí a jejich příspěvek je publikován v recenzovaném sborníku, jednak získají neocenitelné zkušenosti s vlastní organizací mezinárodní konference. Cílem konference je podpořit vzájemnou výměnu názorů a zkušeností studentů (doktorandů) mezinárodních vztahů především z evropských zemí v současném dynamicky se vyvíjejícím systému mezinárodních vztahů. Toto setkání se dá navíc využít pro navázání cenných kontaktů s lidmi podobného odborného zaměření a napomůže vytvoření praktických pracovních vztahů mezi mladými lidmi z řady zemí. Konference rovněž přispívá k dobrému jménu FMV, potažmo celé VŠE.
Slavnostní zahájení konference za účasti představitelů FMV a dalších spolupořádajících institucí proběhlo 29. 5. 2008 od 9:30 v místnosti 212 v Rajské budově, samotná konference se pak konala od 10:00 do 17:45 v místnostech 230-234 ve Staré budově.
Konference byla otevřena také všem studentům a pedagogům VŠE i zájemcům z řad široké veřejnosti. Probíhala v angličtině a nebyla tlumočena. Byla rozdělena celkem do 6-ti tématických panelů:

 

I. Latin America: Fragile, Divided States?

II. Are We Heading Towards a Collapse of World Economy?

III. We versus Them – Can We Live Together?

IV. Contemporary Nationalism in Asia – Disenchantment or Renaissance?

V. The Possible Economic Consequences of the Climate Change