Co se děje ve VZ FMV?

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

Hledat
Pokročilé hledání
Mezinárodní konference VOLEBNÍ ROK 2006: LATINSKÁ AMERIKA NA ROZCESTÍ?

Související stránky

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE

23. LISTOPADU 2007, VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ

NÁM. W. CHURCHILLA 4, RAJSKÁ BUDOVA 209, PRAHA 3

Program v pdf zde »

Mezi listopadem 2005 a prosincem 2006 proběhly ve dvanácti státech amerického kontinentu, včetně takových zemí, jako jsou Brazílie, Mexiko, Chile, Kolumbie, Venezuela nebo Peru, prezidentské volby. V některých z těchto zemí se navíc konaly i volby parlamentní anebo guvernérské. Ve většině případů vedly volební výsledky k nástupu či potvrzení levicových kandidátů v nejvyšší státní funkci, hovoří se o „levicové vlně“, která se přes Latinskou Ameriku přehnala. Vzhledem k tradičně silnému postavení prezidenta v politickém systému latinskoamerických zemí budou mít tato vítězství nesporný dopad do politického, ekonomického i sociálního života daných zemí.

Konference „Volební rok 2006: Latinská Amerika na rozcestí“ si klade za cíl zhodnotit tento posun v mocenském uspořádání napříč kontinentem, rozebrat společné a odlišné prvky programů, politik a nástrojů nastupujících mocenských elit z řad dosud mnohdy pouze opoziční levice a identifikovat možnosti a limity těchto nových vlád při řešení palčivých problémů vlastních zemí a celého regionu.

Na konferenci vystoupí přední čeští badatelé v oblasti iberoamerických studií, pozvání přijali i zahraniční hosté. Konference by měla vytvořit základ pro monografii vydanou v anglickém jazyce počátkem příštího roku.

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ KONFERENCE

• Asociace pro mezinárodní otázky (AMO)

Nevládní nezisková organizace věnující se vědecké, výzkumné a publikační činnosti. Je organizátorem a spoluorganizátorem řady významných mezinárodních konferencí v oblasti mezinárodních vztahů (Demokratizace ve vnější politice EU, European Neighbourhood Policy, Energy and Security a další) a zpracovává odborné práce na základě zadání grantů Ministerstva zahraničních věcí ČR, orgánů EU a dalších.

• Univerzita Hradec Králové, Kabinet iberoamerických studií (KIAS)

Institut je mladým pedagogicko-vědeckým centrem. Zabývá se společenskovědními, politickými a historickými aspekty vývoje států a oblastí, kde se hovoří španělsky a portugalsky. Kabinet se zaměřuje na studijní a publikační činnost, výměnu aktuálních vědeckých poznatků a pořádání odborných konferencí a besed pro veřejnost.

• Vysoká škola ekonomická, Fakulta mezinárodních vztahů,

Výzkumný záměr Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze „Governance v kontextu globalizované ekonomiky společnosti“ usiluje o prozkoumání jednoho z klíčových jevů, který bude v blízké i vzdálenější budoucnosti ovlivňovat rozvoj české společnosti a její schopnost vyrovnávat se s vývojem svého vnějšího i vnitřního prostředí, tedy vládnutí v nejširším slova smyslu.