Periodické obhajoby VZ

2007

Obhajoba Výroční zprávy o řešení výzkumného záměru za rok 2007 proběhla v zasedací místnosti FMV dne 28. listopadu 2007. Komise složená ze tří externích členů Vědecké rady FMV a dvou zástupců jiných fakult VŠE:

Vybrané údaje z výroční zprávy:

Tab. 4 Zapojení studentů doktorských studijních programů do řešení výzkumného záměru »

Tab. 6 Spolupráce výzkumného záměru s domácími subjekty v roce 2007 »

Tab. 7 Mezinárodní spolupráce výzkumného záměru v roce 2007 »

Tab. 8 Aktivní účast členů výzkumného záměru a napojených doktorandů na mezinárodních konferencích, hrazených z rozpočtu výzkumného záměru a specifického výzkumu »

Tab. 10 Vystoupení ve sdělovacích prostředcích, popularizace v tisku, styk s veřejností »

Fotogalerie:

img_8515.JPG img_8517.JPG img_8519.JPG img_8520.JPG

 

img_8521.JPG img_8523.JPG img_8524.JPG img_8623.JPG

 

img_8630.JPG img_8631.JPG img_8632.JPG img_8633.JPG


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague