Co se děje ve VZ FMV?

25.6.2018 - 23.7.2018 - Mimořádné výběrové řízení pro studenty magisterského studia

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Aktivní účast členů výzkumného záměru a napojených doktorandů na mezinárodních konferencích, hrazených z rozpočtu výzkumného záměru a specifického výzkumu

Jméno

Název konference

Termín

Místo konání

Financované z výzkumného záměru

Ing. Bič Josef

Global and Regional Gover-nance – Europe and Beyond

24.-26.5.2007

Univesity of Wroclaw, Polsko

Zvyšování konkurenceschop-nosti aneb Nové výzvy pro roz-voj regionů, států a meziná-rodních trhů

4.-6.9.2007

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Governance v európskej politike: energetika, zamestnanosť a ochrana hraníc

9.11.2007

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Slovensko

Ing. Černá Iveta

Firma a konkurenční prostředí 2007

8.-9 3.2007

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Ing. Hnát Pavel

6th International Conference „Economic integrations, competition and cooperation

18.-22.4.2007

University of Rijeka

Global and Regional Gover-nance – Europe and Beyond

24.-26.5.2007

Univesity of Wroclaw, Polsko

prof. PhDr. Lehmannová, Zuzana, CSc

Global and Regional Gover-nance – Europe and Beyond

24.-26.5.2007

Univesity of Wroclaw, Polsko

Sixth Pan-European Internatio-nal Relations Conference „Ma-king Sense of Pluralist World“

12.-15.9.2007

University of Turin, Itálie

doc. Ing. Němcová Ingeborg, CSc.

Global and Regional Gover-nance – Europe and Beyond

24.-26.5.2007

Univesity of Wroclaw, Polsko

Mgr. Ing. Němec Jan

Global and Regional Gover-nance – Europe and Beyond

24.-26.5.2007

Univesity of Wroclaw, Polsko

Ing. Němečková Tereza

II. medzinárodná vedecká kon-ferencia „Rozvojová pomoc 2007″

26.-28.6.2007

Ekonomická univerzita Bratislava, Slovensko

doc. PhDr. Neumann Pavel, Ph.D.

Ekonomické a právní aspekty podnikání v EU a ochrana lidských práv

20.4.2007

Soukromá vysoká škola ekonomických studií, Praha

Ing. Rolenc Jan Martin

Global and Regional Gover-nance – Europe and Beyond

24.-26.5.2007

Univesity of Wroclaw, Polsko

Ing. Steinmetzová Dana

Global and Regional Gover-nance – Europe and Beyond

24.-26.5.2007

Univesity of Wroclaw, Polsko

Ing. Stuchlíková Zuzana

Global and Regional Gover-nance – Europe and Beyond

24.-26.5.2007

Univesity of Wroclaw, Polsko

JUDr. Ing. Trávníčková Zuzana, Ph.D.

Ekonomické a právní aspekty podnikání v EU a ochrana lidských práv

20.4.2007

Soukromá vysoká škola ekonomických studií, Praha

Ing. Turečková Andrea

6th International Conference of PhD Students

12.-18.8.2007

University of Mickolc, Maďarsko

Ing. Vymětal Petr

Global and Regional Gover-nance – Europe and Beyond

24.-26.5.2007

Univesity of Wroclaw, Polsko

Financované ze specifického výzkumu

Aliyeva Altynay

Právní a finanční aspekty mezi-národní ekonomické integrace

8.5.-9.5.2007

Masarykova univerzita, Brno

Ing. Bratová Klára

Sixth Pan-European Internatio-nal Relations Conference „Ma-king Sense of Pluralist World“

12.-15.9.2007

University of Turin, Itálie

Ing. Korba Borgström Anna

Global and Regional Gover-nance – Europe and Beyond

24.-26.5.2007

Univesity of Wroclaw, Polsko

Výsledky vedeckej práce mla-dých vedeckých pracovníků Merkúr 2007

16.11.2007

Ekonomická univerzita, Bratislava

8. medzinárodná vedecká konferencia FMV EU

29.-30.11.2007

Ekonomická univerzita, Bratislava

Ing. Dupal Jiří

Výsledky vedeckej práce mla-dých vedeckých pracovníků Merkúr 2007

16.11.2007

Ekonomická univerzita, Bratislava

Ing. Hitzgerová Vlasta

Global and Regional Gover-nance – Europe and Beyond

24.-26.5.2007

Univesity of Wroclaw, Polsko

Ing. Kateřina Joklová

Global and Regional Gover-nance – Europe and Beyond

24.-26.5.2007

Univesity of Wroclaw, Polsko

Ing. Němečková Tereza

Rozvojová pomoc 2007

27.6.2007

Ekonomická univerzita, Bratislava

Ing. Potužáková Zuzana

Liberecké ekonomické fórum 2007

11.-12.9.2007

Technická univerzita v Liberci

Zvyšování konkurenceschop-nosti aneb Nové výzvy pro rozvoj regionů, států a mezi-národních trhů

4.-6.9.2007

Vysoká škola báňská – Technická univerzita, Ostrava

Ing. Pospěchová Lucie

Global and Regional Gover-nance – Europe and Beyond

24.-26.5.2007

Univesity of Wroclaw, Polsko

Ing. Sršeň Radim

Sixth Pan-European Internatio-nal Relations Conference „Ma-king Sense of Pluralist World“

12.-15.9.2007

University of Turin, Itálie

Ing. Šabacká Yvona

The Role of the Civil Society in the Middle East Conflict and the Chances for a Peaceful Future

11.-13.4.2007

UN Association of Spain, Barcelona

Ing. Šípková Martina

4th Korean Studies Graduate Students Convention in Europe

20.-22.9.2007

University of Edinburgh

Ing. Jana Valentová

Scientia Iuventa

1.6.2007

Univerzita Mateja Bela, Bánská Bystrica

The 2007 International Conference on Tourism

22.-24.11.2007

Academia de Studii Economice

Ing. Vondrušková Barbora

Global and Regional Gover-nance – Europe and Beyond

24.-26.5.2007

Univesity of Wroclaw, Polsko

Financované z jiných zdrojů

Ing. Abrhám Josef, Ph.D.

Ekonomické a právní aspekty podnikání v EU a ochrana lidských práv

20.4.2007

Soukromá vysoká škola ekonomických studií, Praha

Czech – Hungarian V4 Confe-rence – Regional Governance in the Central and Eastern Europe

20.4.2007

Vysoká škola ekonomická v Praze

Global and Regional Gover-nance – Europe and Beyond

24.-26.5.2007

Univesity of Wroclaw, Polsko

6th International Conference of PhD Students. Economics II

12.-18.8.2007

University of Miskolc,

Maďarsko

Ing. Cupák Patrik

Česko a Slovensko v medziná-rodnom obchode a podnikaní 2007

8.6.2007

Ekonomická univerzita, Bratislava

Ing. Cupalová Marcela

Czech – Hungarian V4 Confe-rence – Regional Governance in the Central and Eastern Europe

20.4.2007

Vysoká škola ekonomická v Praze

Ing. Černá Iveta

Ekonomické a právní aspekty podnikání v EU a ochrana lidských práv

20.4.2007

Soukromá vysoká škola ekonomických studií, Praha

Czech – Hungarian V4 Confere-nce – Regional Governance in the Central and Eastern Europe

20.4.2007

Vysoká škola ekonomická v Praze

prof. PhDr. DvořákováVladimíra, CSc.

Parteien und demokratie

29.-30.1.2007

Petersberg – Königswinter bei Bonn

Ing. Hitzgerová Vlasta

Czech – Hungarian V4 Confere-nce – Regional Governance in the Central and Eastern Europe

20.4.2007

Vysoká škola ekonomická v Praze

prof. Ing. Jeníček Vladimír, DrSc.

Agrární perspektivy XVI. Evropské trendy v rozvoji zemědělství a venkova

18.-19.9.2007

Česká zemědělská univerzita v Praze

doc. Ing. Němcová Ingeborg, CSc.

Zvyšování konkurenceschop-nosti aneb Nové výzvy pro rozvoj regionů, států a meziná-rodních trhů

4.-6.9.2007

Vysoká škola báňská – Technická univerzita, Ostrava

Ing. Potužáková Zuzana

Mezinárodní Baťova doktorandská konference

12.4.2007

Univerzita Tomáše Bati, Zlín

Ing. Smrčková Gabriela

Czech – Hungarian V4 Conference – Regional Governance in the Central and Eastern Europe

20.4.2007

Vysoká škola ekonomická v Praze

JUDr. Soušková Milena,Ph.D.

Ekonomické a právní aspekty podnikání v EU a ochrana lidských práv

20.4.2007

Soukromá vysoká škola ekonomických studií Praha

Zvyšování konkurenceschop-nosti aneb Nové výzvy pro roz-voj regionů, států a mezinárod-ních trhů

4.-6.9.2007

Vysoká škola báňská – Technická univerzita, Ostrava

Ing. Svobodová Lenka

Czech – Hungarian V4 Confe-rence – Regional Governance in the Central and Eastern Europe

20.4.2007

Vysoká škola ekonomická v Praze

doc. JUDr. Švarc Zbyněk

Zvyšování konkurenceschop. aneb Nové výzvy pro rozvoj regionů, států a mezinárod. trhů

4.-6.9.2007

Vysoká škola báňská – Technická univerzita, Ostrava

Ing. Taušer Josef, Ph.D.

Ekonomické a právní aspekty podnikání v EU a ochrana lidských práv

20.04.2007

Soukromá vysoká škola ekonomických studií Praha

Czech – Hungarian V4 Confe-rence – Regional Governance in the Central and Eastern Europe

20.4.2007

Vysoká škola ekonomická v Praze

Ing. Taušer Josef, Ph.D.

Ing. Černá Iveta

Firma a konkurenční prostředí 2007

8.-9.3.2007

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Ing. Turečková Andrea

Czech – Hungarian V4 Confe-rence – Regional Governance in the Central and Eastern Europe

20.4.2007

Vysoká škola ekonomická v Praze

Ing. Valentová Jana

Czech – Hungarian V4 Confe-rence – Regional Governance in the Central and Eastern Europe

20.4.2007

Vysoká škola ekonomická v Praze

Ing. Vymětal Petr

Environmental Policy Integration and Multi-Level Governance

13.-16.2.2007

Vrije Universiteit Brussel,

Institute for European and Environmental Policy, London

Mgr. Ing. Zemanová Štěpánka, Ph.D.

Ekonomické a právní aspekty podnikání v EU a ochrana lidských práv

20.4.2007

Soukromá vysoká škola ekonomických studií, Praha

Global and Regional Gover-nance – Europe and Beyond

24.-26.5.2007

Univesity of Wroclaw, Polsko

Mgr. Ing. Zemanová Štěpánka, Ph.D.

JUDr. Ing. Trávníčková Zuzana, Ph.D.

Právní a finanční aspekty mezinárodní ekonomické integrace

8.-9.5.2007

Masarykova univerzita, Brno