Co se děje ve VZ FMV?

25.6.2018 - 23.7.2018 - Mimořádné výběrové řízení pro studenty magisterského studia

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Spolupráce výzkumného záměru s domácími subjekty v roce 2007

Orgán státní správy

– instituce – podnik – skupina osob

Charakter spolupráce

Jméno

Ministerstvo obchodu

a průmyslu

projekt „Snižování administrativní zátěže podnikatelských subjektů“ na bázi smlouvy s FMV, oponovaná studie tématicky vážící na výzkumný záměr

D. Zadražilová

L. Vítek

J. Pavel

účast v obchodním panelu

I. Němcová

Ministerstvo práce a sociálních věcí odborné semináře, práce s veřejností D. Steinmetzová
Úřad vlády

spolupráce při pořádání odborných akcí, práce s veřejností

D. Steinmetzová

CzechTrade

odborné semináře pro malé a střední poniky s uplatněním výsledků výzkumu

J. Taušer

Hospodářská komora ČR

spolupráce při pořádání odborných akcí

D. Steinmetzová

Poslanecká sněmovna ČR – Parlamentní institut

externí pracovník

J. Němec
Globus ČR

projekt „Dílna s chráněnými pracov-ními místy“ na bázi smlouvy s FMV, zapojeny také dva studentské týmy

A. Filipová
Firma SDP

projekt „Vysledovatelnost původu potravin“, vážící na corporate social responsibility, na bázi smlouvy s FMV, zapojen jeden studentský tým

A. Filipová
Firma SMG, Interspara Plus Discount

projekt „Benchmarking stimulačních systémů“, vážící na corporate social responsibility na bázi smlouvy s FMV,

A. Filipová
T-Mobile, KPMG, Tesco Stores, Škoda Auto

spolupráce při pořádání odborných akcí

D. Steinmetzová

Asociace pro mezinárodní otázky

člen Amerického programu

J. Němec

Česká společnost pro politické vědy

Člen

J. Němec

CZ UNA (ČSSN)

spolupráce při pořádání odborných akcí a práce s veřejností

Z. LehmannováJ. Rolenc
Severská společnost

Člen

J. Rolenc