Call for Papers

Výzva k předkládání vědeckých článků do recenzovaného časopisu Working Papers Fakulty mezinárodních vztahů

Pro zájemce o publikování vědeckých článků v časopise Working Papers FMV  ještě v roce 2012 (tj. s vročením roku 2012) byla stanovena uzávěrka letošního kola pro odevzdání příspěvků: do 15. srpna 2012 (po domluvě ve výjimečných případech nejpozději do 31. srpna 2012). Pokyny pro autory naleznete zde.

Bližší informace naleznete zde.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague