Co se děje ve VZ FMV?

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Tiráž

Související stránky

 • Název: Working Papers Fakulty mezinárodních vztahů
 • Četnost vydávání: Vychází minimálně desetkrát ročně
 • Vydavatel: Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
  • Náměstí Winstona Churchilla 4, 130 67 Praha 3
  • IČO: 61 38 43 99
 • Evidenční číslo MK ČR:
 • ISSN tištěné verze: 1802-6591
 • ISSN on-line verze: 1802-6583
 • Vedoucí projektu: Prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
  • Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů
  • Náměstí Winstona Churchilla 4, 130 67 Praha 3
  • telefon: +420 224 095 270, +420 224 095 248, +420 224 095 230
 • web: http://vz.fmv.vse.cz/