Co se děje ve VZ FMV?

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Working papers

Související stránky

Working Papers FMV  je český vědecký recenzovaný časopis z oblasti základního ekonomického výzkumu, který uveřejňuje statě a analytické studie českých i zahraničních autorů v českém nebo anglickém jazyce, zaměřené na ekonomii , mezinárodní vztahy , politologii a právo , zkoumající nejaktuálnější aspekty spojené s reakcí společnosti a ekonomiky v České republice, Evropě i ve světě na rychle se měnící realitu globalizovaného světa .

Časopis je publikován Vysokou školou ekonomickou v Praze, vychází od roku 2007. Jednotlivá čísla Working Papers FMV jsou k dispozici v knihovnách nebo v on-line verzi na stránkách Výzkumného záměru FMV VŠE.

Working Papers je vydáván od roku 2007.

Časopis řídí:

VÝKONNÁ RADA

Eva Cihelková (předsedkyně)

Vysoká škola ekonomická v Praze

Václav Petříček

Vysoká škola ekonomická v Praze

Olga Hasprová

Technická univerzita v Liberci

Zuzana Lehmannová

Vysoká škola ekonomická v Praze

 

 

Marcela Palíšková

Nakladatelství C. H. Beck

Blanka Říchová

Karlova univerzita v Praze

Dana Zadražilová

Vysoká škola ekonomická v Praze

REDAKČNÍ RADA

Regina Axelrod

Adelphi university, New York, USA

Peter Bugge

Aarhus University, Aarhus, Dánsko

Petr Cimler

Vysoká škola ekonomická v Praze

Peter Čajka

Univerzita Mateja Bela, Bánská Bystrica, Slovensko

Zbyněk Dubský

Vysoká škola ekonomická v Praze

Ladislav Kabát

Bratislavská vysoká škola práva

Ludmila Štěrbová

Vysoká škola ekonomická v Praze

Eva Karpová

Vysoká škola ekonomická v Praze

Václav Kašpar

Vysoká škola ekonomická v Praze

Jaroslav Kundera

Uniwersytet Wroclawski, Wroclaw, Polsko

Larissa Kuzmitcheva

Státní univerzita Jaroslav, Rusko

 

 

 

 

Lubor Lacina

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno

Cristian Morosan

Cameron School of Business

Václava Pánková

Vysoká škola ekonomická v Praze

Lenka Pražská

emeritní profesor

Lenka Rovná

Univerzita Karlova v Praze

Mikuláš Sabo

Ekonomická Univerzita v Bratislave, Slovensko

Naděžda Šišková

Univerzita Palackého v Olomouci

Peter Terem

Univerzita Mateja Bela, Bánská Bystrica, Slovensko

Milan Vošta

Vysoká škola ekonomická v Praze

ŠÉFREDAKTOR

Josef Bič

Vysoká škola ekonomická v Praze

 

 

Vychází minimálně desetkrát ročně.
Vydává, tiskne a distribuuje: Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica.

Adresa redakce:

Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3.
Tel.: 224 095 216
NB 34

e-mail: bic@vse.cz

V rámci výzkumného záměru FMV VŠE vychází řada recenzovaných studií pod názvem Working Papers Fakulty mezinárodních vztahů.