Current events

-

-

-

More... »

Search
Advanced search
New WPs released

Related pages

17.2.2011 17.3.2011

9/2010
Juraj Chebeň – Lucia Hudáčková – Influence of the Global Economic Crisis on Consumer Behaviour in Slovakia

10/2010
Marcela Cupalová – Zákony o odpovědném rozpočtování v Evropě a v zemích Commonwealthu – nástroj konsolidace veřejných financí po krizi?

11/2010
Ladislav Cabada – Volby do Evropského parlamentu jako volby druhého řádu: reflexe voleb v nových členských zemích EU ze středovýchodní Evropy

12/2010
Emilie Jašová – Míra nezaměstnanosti neakcelerující inflaci a hospodářský cyklus v prostředí České republiky – historie a možný vývoj do konce roku 2010

13/2010
Anita Pelle – State Aid in the EU – Less and More Targeted?

14/2010
Lujza Jurkovičová – Situation in the Global Oil Industry and Trade in the World and in the Slovak Republic

15/2010
Ľubica Knošková – Vojtech Kollár – Innovation Initiative for Sustainable Growth in Whirlpool Corporation

16/2010
Mária Veterníková – The Role of the Interim Trustee in Dealing with the Debtor’s Bankruptcy

17/2010
Jana Nováková – Globalizace a offshoring aktivit v oblasti výzkumu a vývoje

18/2010
Paulína Krnáčová – Implementation Process of Quality Costs System in a Company

19/2010
Michaela Blahová – How to Achieve Strategic Speed in Ever-changing Competitive Environment?

20/2010
Kateřina Gajdušková – Dopad světové ekonomické krize na přímé zahraniční investice v zemích střední a jihovýchodní Evropy

21/2010
Anna Michálková – Faktory úspešnosti regionálnych sietí v cestovnom ruchu