Co se děje ve VZ FMV?

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Konference: „Jak může občanská společnost zkrotit mašinérii politických stran“

Související stránky

28.5.2011

Motto:

Vysoké školy jako nejvyšší článek vzdělávací soustavy jsou vrcholnými centry vzdělanosti, nezávislého poznání a tvůrčí činnosti a mají klíčovou úlohu ve vědeckém, kulturním, sociálním a ekonomickém rozvoji společnosti tím, že:

d) hrají aktivní roli ve veřejné diskusi o společenských a etických otázkách, při pěstování kulturní rozmanitosti a vzájemného porozumění, při utváření občanské společnosti a přípravě mladých lidí pro život v ní,

                                                                                                   Zákon o vysokých školách 111/1998 Sb.

 

§ 1, Úvodní ustanovení

Katedra politologie Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze

pořádá dne 28. 5. 2011, ve spolupráci s iniciativou Vyměňte politiky konferenci

 „Jak může občanská společnost zkrotit mašinérii politických stran“

Cílem této konference je zahájit mezi akademickou obcí a občany dialog, který se zaměří na současné problémy naší společnosti.  Vědci mohou nabídnout pomoc při hledání kořenů našich problémů a nastínit i možnosti řešení, občané, ať již představitelé nevládních organizací, místní politici, úředníci, podnikatelé, pracovníci nejrůznějších odvětví mohou seznámit akademickou obec s konkrétními problémy, s případy, na něž v praxi narazili.

Tato konference je zcela nestranická, není jejím cílem podpořit jakoukoli politickou stranu či ideovou platformu. Demokratická společnost je pluralitní, což znamená, že uznává různé zájmy a různé modely a postupy při řešení problémů. Jsme si vědomi, že současný stav politiky a současný stav fungování státní správy, neumožňuje skutečné řešení problémů či přijetí reforem, ať již by je vytvořil kdokoli. Odhalit příčiny tohoto marasmu, jehož jsme svědky, není jednoduché a ani černobílé. Jsme přesvědčení, že klíč je ve způsobu fungování politických stran, které neplní základní funkce, jež bývají s politickými stranami spojeny. Naopak, politické strany jsou často přímo napojeny na  korupční prostředí, a to jak na regionální tak na celostátní úrovni. To ochromuje politiku i fungování tohoto státu.

Prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.

Plakát naleznete zde >

Tisková konference se bude konat ve čtvrtek 26.5.2011 v tiskovém salonku rektora od 10:00-11:00 hodin.

Registrace/akreditace na konferenci 28.5.2011 na vymentepolitiky@vymentepolitiky.cz.

Videa z konference:

Karel B. Muller – Role občanské společnosti : myslet, jednat a ctít ústavu
http://www.youtube.com/watch?v=yxeOmbUM8FA&feature=related


Stanislav Bernard – Společenská odpovědnost podnikatele

http://www.youtube.com/watch?v=t_dMIseyHOU&feature=related

Alina Mungiu-Pippid – Jak souvistí úroveň korupce s aktivitou občanské společnosti?
http://www.youtube.com/watch?v=93GPDxyzu_o&feature=related

Rozhovory:

Karel Kříž
http://www.youtube.com/watch?v=8WrVrNPE4Ec&feature=related

Eva Holubová
http://www.youtube.com/watch?v=QKhsRBO4k7o&feature=related

Pavel Kořán
http://www.youtube.com/watch?v=Bhr1osPoPr8&feature=related

Jan Korytář
http://www.youtube.com/watch?v=G-Bvze_Hr_k&feature=related

a další na webu YouTube…