Co se děje ve VZ FMV?

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Program

Související stránky

PDF verze »

9:00 – 13:30

Registrace

9:30 – 12:00

 

Moderátor:

Plenární zasedání

Globální nerovnováhy a současná ekonomická krize

Josef Abrhám, Centrum evropských studií VŠE v Praze, ředitel

9:30

Zahájení konference

Eva Cihelková, Výzkumný záměr FMV, VŠE v Praze, vedoucí

9:40

Pozdravné projevy

Hubert Gehring, Konrad-Adenauer-Stiftung, ředitel zastoupení v ČR a SR
Shi Ying, International Trade School, Shandong Economic University (Čína), děkanka

10:00

Současná globální ekonomická krize a její dopady na mezinárodní finanční toky a obchod
Robert Balik, Western Michigan University (USA), profesor

10:30

Úloha statistiky v kontextu globální krize
Marie Bohatá, Eurostat, zástupce generálního ředitele

11:00

Vznik a vyhlídky globálních ekonomických nerovnováh
Jürgen Matthes, Institut der deutschen Wirtschaft Köln (Německo), oddělení mezinárodní hospodářské politiky

11:30

Finanční krize z pohledu firemní governance
Josef Taušer, Výzkumný záměr FMV, VŠE v Praze

12:00 – 13:30

Oběd

13:30 – 15:30

Panelové diskuse

I.

Ekonomická governance – hospodářská politika vyspělých zemí v kontextu globalizace
Změní současná finanční a ekonomická krize ekonomickou governanci?

II.

Správná governance – moderní formy vládnutí, změny v občanské společnosti
Existuje evropská veřejná sféra?

III.

Udržitelný rozvoj, transparentnost a etika
Mohou obchodní podniky přeměnit společenskou odpovědnost na konkurenční výhodu?

IV.

Vyvážený rozvoj a mezinárodní režimy
Jaké jsou podmínky realizace vyváženého rozvoje?

V.

Globální governance – nový světový řád
Jakou roli hrají v globalizovaném světě mezinárodní instituce?

15:30 – 16:00

Přestávka

16:00 – 17:00

 

Moderátor:

Závěrečné plenární zasedání

Nové formy vládnutí a interdisciplinární výzkum

Dana Steinmetzová, Výzkumný záměr FMV, VŠE v Praze

16:00

Závěry panelových diskusí

Ingeborg Němcová, vedoucí Panelu I „Ekonomická governance v kontextu globalizace“
Vladimíra Dvořáková, vedoucí Panelu II „Správná governance – moderní formy vládnutí“
Dana Zadražilová, vedoucí Panelu III „Udržitelný rozvoj, transparentnost a etika“
Vladimír Jeníček, vedoucí Panelu IV „Vyvážený rozvoj a mezinárodní režimy“
Zuzana Lehmannová, vedoucí Panelu V „Globální governance – nový světový řád“

16:50

Výzkumný záměr FMV v období 2010-2012: hledání „nového“ v rámci nové governance
a propojování dílčích interdisciplinárních projektů
Eva Cihelková, Výzkumný záměr FMV, VŠE v Praze, vedoucí

18:00 – 20:00

Závěrečný raut pro zvané hosty