Mezinárodní konference: Lobbing v moderních demokraciích – s pravidly nebo bez pravidel?

3. listopadu 2010 pořádáme na Vysoké škole ekonomická v Praze mezinárodní konferenci

LOBBYING IN MODERN DEMOCRACIES – WITH OR WITHOUT RULES?

Lobbing v moderních demokraciích – s pravidly nebo bez pravidel?

Program

1. panel – Teoretické přístupy k lobbingu

9:30-9:45 Karel B. Müller (FMV VŠE v Praze, katedra politologie) – Úvodní slovo organizátorů

9:45-10:00 Šárka Laboutková (EF TU v Liberci) – Zájmové skupiny jako podhoubí lobbistických aktivit

10:00-10:20 Petr Vymětal (FMV VŠE v Praze, katedra politologie) – Modely regulace lobbingu

10:20-11:00 Diskuse

11:00-11:30 Coffee-break

2. panel – Zkušenosti s lobbingem v ČR

11:30-11:50 David Ondráčka (Transparency International ČR) – Návrh zákona o lobbingu

11:50-12:10 Jana Marco (PAN Solutions) – Regulace lobbingu z pohledu praxe

12:10-12:30 Roman Pavlík (Fleishman Hillard) – Lobbing v ČR 2010: Analýza prosazování zájmu ve veřejné sféře v ČR

12:30-13:00 Diskuse

3. panel – Regulace lobbingu v zemích střední Evropy

14:00-14:20 Juliusz Gałkowski (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) – Regulace lobbingu v Polsku

14:20-14:40 Emília Sičáková-Beblavá (Transparency International SK) – Lobbing na Slovensku

14:40-15:00 Diskuse

15:00-15:30 Coffee-break

4. panel – Zkušenosti s lobbingem v zahraničí

15:30-15:50 Luděk Rychetník (FSV UK Praha) – Ponaučení z britské zkušenosti

15:50-16:10 Weston Stacey (AmCham) – Srovnání zkušeností ČR a USA

16:10-16:30 Maximo Miccinilli (Burson-Marsteller) – Regulace lobbingu v Evropském parlamentu a Evropské komisi

16:30-17:00 Diskuse

od 17:00 Neformální raut

Program v PDF naleznete zde


Copyright (C) 2000 - 2019 University of Economics in Prague