Cíl výzkumného záměru

Cílem výzkumného záměru je, v návaznosti na dosavadní výzkumné a vědecké aktivity řešitelského kolektivu, na bázi komplexní a fundované informovanosti různých aktérů governance umožnit včasnost a správnost jejich reakce na aktuální výzvy globální společnosti a ekonomiky, jež je klíčovým faktorem úspěšnosti národní i regionální ekonomiky v ekonomice světové. Zajistit komplexní a fundovanou informovanost klíčových aktérů o proměnách governance konkrétně znamená:


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague