Co se děje ve VZ FMV?

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Předmět výzkumného záměru

Související stránky

Život v České republice se po začlenění do globální ekonomiky a vstupu do Evropské unie výrazně změnil a nadále bude měnit. Tyto přeměny české společnosti na počátku 21. století determinují mj. zvraty v ekonomicko-sociálních, politicko-bezpečnostních i institucionálně-právních strukturách globálního světa a evropského prostředí. Protože tyto proměny ovlivní společenská rozhodnutí v ČR i kvalitu života jejích občanů, je třeba sledovat, analyzovat, vyhodnocovat a interpretovat nejen vývoj (včetně různých zvratů) daného segmentu vnějšího prostředí naší země, ale i vliv jeho změn na fungování české společnosti. Protože nejde o proces jednosměrný, je zapotřebí věnovat pozornost i proměnám české společnosti, které jsou sice vyvolány jinými faktory, avšak zpětně budou ovlivňovat struktury všeho typu ve světě i v Evropě, zejména v Evropské unii.

 

Výzkumný záměr Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze v této souvislosti usiluje o prozkoumání jednoho z klíčových jevů, který bude v blízké i vzdálenější budoucnosti ovlivňovat rozvoj české společnosti a její schopnost vyrovnávat se s vývojem svého vnějšího i vnitřního prostředí, vládnutí v nejširším slova smyslu.