Co se děje ve VZ FMV?

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Europe’s World

Související stránky

EW

50 předních evropských think tanků začalo 4. října 2005 vydávat nezávislý politický časopis Europe’s World. Jedná se o jedinou pan-evropskou publikaci, která vychází třikrát ročně. Politikům a expertům nabízí jedinečnou platformu k vyjádření myšlenek a k vytváření konsenzů na hlavní klíčová témata napříč Evropou. Zobrazuje také diverzitu národních politických diskuzí ve státech Evropské unie, přičemž zvláštní pozornost je věnována novým členským zemím a kandidátům. Tištěnou verzi časopisu Europe’s World dostává pravidelně 34 000 předních osobností z celé Evropy, elektronická verze je pak zasílána dalšímu půl milionu osob. Čtenáři a přispívatelé Europe’s World jsou vybíráni z oblasti politiky, businessu, médií, univerzit a nevládních organizací.

Webové stránky: www.europesworld.org »

Plné pdf verze časopisu Europe’s World jsou zdarma ke stažení na: http://www.europesworld.org/NewEnglish/Home/DownloadPDFversion/tabid/341/Default.aspx »

 

V čem spočívá spolupráce:

  • distribuce a propagace časopisu Europe’s World
  • možnost přispívat nebo navrhovat témata pro články v Europe’s World
  • právo překládat, rozšiřovat a používat články z Europe’s World (podmínka: pramen článku musí být citován takto: „_______“, (c) Europe’s World přeloženo ______)