Europe’s World

EW

50 předních evropských think tanků začalo 4. října 2005 vydávat nezávislý politický časopis Europe’s World. Jedná se o jedinou pan-evropskou publikaci, která vychází třikrát ročně. Politikům a expertům nabízí jedinečnou platformu k vyjádření myšlenek a k vytváření konsenzů na hlavní klíčová témata napříč Evropou. Zobrazuje také diverzitu národních politických diskuzí ve státech Evropské unie, přičemž zvláštní pozornost je věnována novým členským zemím a kandidátům. Tištěnou verzi časopisu Europe’s World dostává pravidelně 34 000 předních osobností z celé Evropy, elektronická verze je pak zasílána dalšímu půl milionu osob. Čtenáři a přispívatelé Europe’s World jsou vybíráni z oblasti politiky, businessu, médií, univerzit a nevládních organizací.

Webové stránky: www.europesworld.org »

Plné pdf verze časopisu Europe’s World jsou zdarma ke stažení na: http://www.europesworld.org/NewEnglish/Home/DownloadPDFversion/tabid/341/Default.aspx »

 

V čem spočívá spolupráce:


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague