Co se děje ve VZ FMV?

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
SANEP s.r.o.

Související stránky

Sanep

Středisko analýz a empirických výzkumů (SANEP), je prvním on-line výzkumným internetovým střediskem veřejného mínění v ČR. Jedná o naprosto unikátní a jedinečně získávání zásadních informací od  více jak 100 tisíci registrovaných uživatelů, kteří se podílejí na jednotlivých průzkumech, a kteří jsou přesně rozklíčováni do věkových, sociálních a zájmových skupin. Profesionální analytické zázemí společnosti SANEP je pak schopné pro klienta během několika hodin dešifrovat mínění skupiny respondentů na aktuální problémy a dotazy.

Vedle výzkumné oblasti se zaměřujeme i na poradenství, marketingové a komunikační strategie. V oblasti výzkumu veřejného mínění jsme schopni získat informace z politiky, kultury, sociálního prostředí, ekonomiky, zdravotnictví, bytové oblasti, spotřebního prostředí, průmyslu, školství, filozofie, vědy a výzkumu atd.

V našem portfoliu je také zpravodajský internetový portál www.prvnizpravy.cz, kde se objevují výstupy SANEP.

Webové stránky: http://www.sanep.cz/ »

V čem spočívá spolupráce:

  • konzultace při formulování otázek výzkumu a při interpretaci výsledků výzkumu
  • poskytování výsledků výzkumné činnosti, zejména ve formě časopisu Working Papers Fakulty mezinárodních vztahů
  • možnost přímého zapojení SANEP s.r.o. do určitých projektů Výzkumného záměru FMV
  • poskytování dat zvýzkumů veřejného mínění pro potřeby Výzkumného záměru FMV