Naše publikace

Pro co největší dostupnost našich publikací, vás budeme na těchto stránkách pravidelně informovat o nových publikacích a upozorňovat vás zejména na ty, které jsou ihned dostupné v sekretariátu VZ anebo on-line.

Vedle publikování v odborných časopisech a vydávání vlastní řady recenzovaných studií Working papers Fakulty mezinárodních vztahů, publikuje Výzkumný záměr FMV VŠE ve spolupráci s Nakladatelstvím Oeconomica také vlastní vědecké publikace.

V této edici dosud vyšly následující tituly:

obalka_2007_badatele_ed.jpg

obalka_2007_radka_d_ed.jpg

obalka_2007_round_table_ed.jpg

V4

KONF

Další publikace jsou k dispozici on-line v sekci Working Papers »

Informace o dalších výstupech (i nepublikačních) naleznete v rámci periodických obhajob »


Copyright (C) 2000 - 2019 University of Economics in Prague