Co se děje ve VZ FMV?

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Publikována nová čísla časopisu Working Papers

Související stránky

4.10.2011 4.12.2011

1/2011
Ilya Bolotov – Vliv světové krize na vnitřní a vnější rovnováhu Ruské federace

2/2011
Veronika Mokrejšová – Regulace dodavatelsko-odběratelských vztahů v EU se zaměřením na potravinářský sektor

3/2011
Tomáš Rohrbacher – Střet diskursů: zhodnocení aktivit alterglobalizačního hnutí v uplynulých deseti letech

4/2011
Veronika Řehořová – Deset let Stabilizačního a asociačního procesu v zemích západního Balkánu

5/2011
Marie PopovováMezinárodní migrace a globální governance

6/2011
Daša Smetanková – Růst maďarsko-slovenských konfliktů na Slovensku v letech 2006-2010

7/2011
Anna Krisztian – Does the European Union Differentiate among Human Rights?

8/2011
Ahmed Khalid – Kritická analýza sankčního režimu OSN proti Iráku a jeho dopadů

9/2011
Veronika Mokrejšová – „Nekalé praktiky“ v dodavatelsko-odběratelských vztazích?

10/2011
Ahmed Khalid – Historie a perspektiva rozvoje spolupráce mezi ČR a Irákem

11/2011
Nataliya Gudz – More Clarity, More Unity as a Post-Lisbon Syndrome? The European Union in International Climate Change Negotiations

12/2011
Václav Šmejkal – Impact of the Financial and Economic Crisis on the Paradigm of the European Union’s Antitrust

13/2011
Juraj Chebeň, Drahoslav Lančarič, Radovan Savov, Paula Lopes, Maria Barbosa – The Perspectives of Diversity Management in Slovakia

14/2011
Gábor Kutasi – Green Taxation in Germany: European Best Practice for Fiscal Adaptation to Climate Change

15/2011
Ádám Németh – Subjective Export Network of EU-27: Impact of European Integration on Internal Export from 2000 to 2009

16/2011
Tibor Palánkai, Sándor Gyula Nagy – The Internationalisation (Transnationalisation) of the SME Sector as a Factor of Competitiveness

17/2011
David Kula – Appraisal of Comprehensive Investment Projects Financed from the EU Funds in the Czech Republic