Co se děje ve VZ FMV?

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Výzkumná skupina 1

Související stránky

Ekonomická governance – hospodářská politika vyspělých zemí v kontextu globalizace:

Členové

Zaměření v rámci skupiny

doc. Ing. Ingeborg Němcová, CSc. Vedoucí

Hospodářská politika, koordinace hospodářských politik, vnitřní trh EU, transnacionální korporace.
Ing. Iveta Černá, Ph.D.
Podnikatelské prostředí, podpora podnikání, mezinárodní podnikání, konkurenceschopnost podnikatelských subjektů.
doc. PhDr. Pavel Neumann, Ph.D. Hospodářská politika USA, nový regionalismus, světová ekonomika.
Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D.
Hospodářská politika Japonska, instituce ve světové ekonomice, globalizace.
doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. Finanční řízení, corporate governance, podnikový management, přímé zahraniční investice.
Ing. Pavel Žamberský, Ph.D. Lisabonská strategie, koordinace hospodářské politiky, měnová integrace, strukturální reformy.