Co se děje ve VZ FMV?

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Výzkumná skupina 2

Související stránky

 

Good governance – moderní formy vládnutí:

Členové

Zaměření v rámci skupiny

prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. Vedoucí
Proměny občanské společnosti, nové formy politické participace, pluralismus a multikulturalismus, extremismus a radikalismus.
Ing. Josef Bič, Ph.D.
Institucionální reforma EU, pozice nových členských států EU, konkurenceschopnost.
Ing. Radka Druláková, Ph.D. Good governance, demokratický deficit, mezinárodní organizace.
prof. Ing. Peter Baláž, CSc. Evropská unie, hospodářská politika, governance v rámci EU, motivy, nástroje a cíle EU, světová ekonomika, energetická bezpečnost.
doc. PhDr. Karel Müller, Ph.D. Národní a evropská identita, proměny občanské společnosti, nové formy politické participace, imigrace.
Ing. Petr Vymětal, Ph.D. Global governance, legitimita, demokratický deficit, regionální integrace.