Co se děje ve VZ FMV?

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Výzkumná skupina 3

Související stránky

 

Udržitelný rozvoj, transparentnost a etika:

Členové

Zaměření v rámci skupiny

Prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc. Vedoucí
Konkurenceschopnost lidského kapitálu, pružnost trhu práce, sociální dialog, integrace imigrantů, interkulturální management.
Ing. Alena Filipová, Ph.D. Konkurenceschopnost lidského kapitálu, pružnost trhu práce, kvalifikace a vzdělání.
Ing. Přemysl Průša, Ph.D. Společenská odpovědnost firem, trvale udržitelná spotřeba, využití reklamy k výchově spotřebitele.
Mgr. Ing. Tomáš Moravec Pracovní právo, mezinárodní právo, etika.
Ing. Petr Vymětal, Ph.D. Korupce, proměny governance, občanská společnost.
doc. PaeDr. Milan Vošta, Ph.D.  Udržitelný rozvoj v cestovním ruchu, lokalizační faktory a změny v rozmístění v cestovním ruchu, integrační procesy.